top of page

כל העולם כולו

ילד משחק

בא אל הגן

עושה מה בא לו

 

בלאגן אטומי

מה זה

מה העולם?

זבובון מסטול ברסס

מסתובב מבסוט טילים

מסריח אש

 

למה לחיים לעמוד ככה

שמוק מתוח לא רואה בעין

מה העולם

 

נשים משונות פחד      

ילדות מתוקות רצח       

שדיים יש

תחת השמש

 

כל העולם פוץ מזדקן

ממולא נו...

 

על מה שרים כשגומרים?

 

כולנו בני אדם

כולנו אנשים

מורכבים מאנשים

שמורכבים מאנשים

 

שהורכבו מאנשים

שנרקבו לפני שנים

 

הבנות משונות פחד

מתוקות רצח

מ...

אחת למאה

 

ילדון מסטול

מה אכלת מה?

 

כל העולם כולו

איבר מין קשה

ממלא מקום

יוצא ונכנס

נכנס ויוצא

אחת למאה

מה יוצא?

 

אנחנו אחרונים חביבים

אנחנו בעצמנו            

בטח לא יותר טובים     

מסתם ברברים נחמדים

 

אימהות שוות 

בחולצות בטן

יורות מהפופיק

איפה החיים

כשמישהו מאכיל אותם?

 

שמים מתכופפים

לירוק בפרצופם

של מתקני עולם

 

גזור העולם

לא סגור בעצם

טחון בקצב  

 

 

 

 

 

bottom of page