top of page

 

חיים קיבל פיליפינית

דודו הביא רוסייה 

אבי הלך על תאילנדית

איציק סינית פצצה

 

רק משה אישה כושית

אישה כושית לקח

אסי ויקי הטיסו בנגלות

כלות חו"ל בן אדם

הכריש השתגע

רומניות פולניות הונגריות וכו'

 

רק משה אישה כושית

אישה כושית לקח

אֶל נא רֶפַא נא לנו

אָל נא נהי כמת 

בצאתו מרחם אם

מוצץ לשד עצמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page