אני אוהב אותך

אתה חרק חתיך                         

אני אוהב אותך

טוב תביך אותי

אני אוהב אותך

אני חטט בוהה

אני אוהב אותך

חתוך אבטיח

אני אוהב אותך

תחת הבהב

אני אוהב אותך

אתה חובט תווים

אני אוהב אותך

בהטחת תוכי

אני אוהב אותך

לוחך פתח בך

אני אוהב אותך

אשך חובט בתנוך 

אני אוהב אותך

הב חרך רך

אני אוהב אותך

אני הווה חוטב

אתה חובב אוויר

אני אוהב אותך

איתי חווים עבים

אני הבא בטוב

אני האב הבא

אני אוהב אותך