התחזית

רסס הגלים

ברסק עננים

איך קמו ענפים

שמיים ירוקים

ובאו מנסרים

במכונה דלוקה

ילקקו גדמים

רקיע בלי קליפה

וטסו פרורים

ועגו בחמה

בלהט הפולש

ורעדת זירמה

 

מקצה פיטמה

ניתק הפה

פרח פועה

בלי מו בלי מה