מלא מלא מלא

עולם מלא מלא

מלא בדוגמאות

מלא בדוגמיות

 

מלא מלא מלא

עולם מלא חורים

כל חור והעיסוק שלו

חור חור והמילוי שלו

 

חור חור והחרחור שלו

מלמול מילים מלא

מלא מילים להעלים

לשפוך לחור ולמלא

 

נשים נשים נשים

עולם מלא נשים

אווו איך אפשר להאשים

עולם מלא נשים

 

מלא מלא מלא

עולם מלא מלא

אז למה למלא

עולם מלא מלא