top of page

יליד 1978, משורר. חי בתל אביב. 

כותב דוקטרט באוניברסיטת בר אילן על האפשרות לחלץ מתודה פרשנית מתוך "מורה הנבוכים" של הרמב"ם.

ספרים

הגולה תל אביב, א.ב.מ 2018

ספר שעיר. ה.ע 2015

מדריך לנוגעים בשם העצם, כלי-עזר למשתמשי העברית ומחזה תוגה. ה.ע 2013

אדם מצטלם בכתב, עיון במנגנונים מטאפורים בשמות- בראשית. מנופים 2011

ישורון על קוטב העיזבון, ספר שירה. הוצאת פלונית 2007

עריכה

 

"באימבאיב" כינוס ספריו של רומן באימבאיב (עם רונן סוניס). הוצאת "מעיין" 2012

כתב העת "אורבנייה"- כתב עת עצמאי לשירה. גיליון מס' 6 2006

 

 

פרסומים

2018             "ננופואטיקה",  גיליון 14 

2017             "הליקון", כתב עת לשירה, גיליון 121 

2016             "הארץ" המוסף לתרבות וספרות 

2014             "הו!" כתב עת לספרות, גיליון מס' 10

2014             "הרמה" מגזין לאומנות, גליון מס' 6

2013             "ננופואטיקה" ספר פסטיבל ירושלים לשירה

2011            "הארץ" המוסף לתרבות וספרות . גיליון שבועות 

2011             "כביש ארבעים" מגזין התרבות של הדרום, גילון מס' 115

2011             "מעיין" כתב עת לשירה, ספרות, קולנוע ואומנות, גיליון מס' 6

2011             "ארץ אחרת" מאמר: "השמות המחוקים חייבים להתמלא" גיליון מס' 58 

2010             "עכבר העיר" חלקים נבחרים  מתוך "מדרים לנוגעים בשם העצם"

2010             "הארץ" המוסף לתרבות וספרות .

2010             "מארב" מגזין אומנות ותרבות עכשווית

2009             "הו!" כתב עת לספרות, גיליון מס' 7

2009             "מעיין" כתב עת לשירה, ספרות, קולנוע ואומנות, גיליון מס' 5

2008             "החוטם" כתב עת לספרות

2007             "אדומה" אנתולוגיית שירה מעמדית

2007             "פיקניק"- מגזין אומנות, גיליון ראשון

2007             "בואה יופי" הגלריה לאומנות, אוניברסיטת חיפה

2007             פרויקט "שירחוב", ירושלים

2006             "הו!" כתב עת לספרות, גיליון מס'3

bottom of page