top of page

הזמנה לחג העצם

 

ביום שלישי הקרוב יתמלאו השמים עשן

והמון בשר יעלה באש המון בשר

דם ישפך בלי קידוש

קורבנות יטרפו בלי ברכה

זבח יום העצמאות

 

בערוב היום רדת השמש

נבוא מול פני הבור

במעזבה שתחת לגשר בנווה צדק

כל איש אישה יביאו מנחה 

כל חפץ כל מלל כל שקל

להקריב לבור נדבת ליבם

 כל מה שיש בו להשביע פה שחור .

 

מנגנים ינגנו

משוררים ישוררו

המחוללים יצאו במחול החלולים

עד שיעלה בידינו לפייס את הרוח

ולהשקיט את  המקום

 

 

 

 

 

 

הזמנה לחג העצם השני

 

בדרך היורדת תחת גשר נווה-צדק

שם נרבוץ בעשב ננבח נכה בשיר

עם רדת יום העצמאות חג העצם בא

                                      

כשהסיסים יתרוצצו בין הגגות נתחיל לחפור

כשהחשכה תהיה שלמה נביא דברים לבור

אל תגישו סמרטוט שמצאתם בדרך

ולא מנויים פגי תוקף, כרטיסי אוטובוס וממחטות אף

הבור הוא לא פח אשפה 

 

אנחנו באים לבקש את סליחת האדמה

על  המון הבשר שזבחו עליה בלי ברכה ובלי תפילה

 בשנה שעברה

ים הביאה סנדלים שהלכה בהם שלוש שנים

אסי הביא כנף ורגל של תרנגול מעץ

הלל שני סכינים

דנה חזייה

מיכל תחתונים

תמר מחברת

טלילה טבק

אלעד ציור

עדו ספר

קרן ספל

עופר ס.מ.ס

איתן שר

מתן לחש

זה לא חייב להיות משהו מיוחד

רק מה שבא לכם לזרוק ויש לכם כמה מילים עליו

 

הבה נתפייס עם ההוויה

 

 

 

 

 

הזמנה לחג העצם השלישי

 

בור חברים יהיה

כי איך אפשר אחרת

הבור תמיד כבר שם

צריך רק לגלות אותו

 

כמו בכל שנה

חג העצם בא

ובו כל אחד יורד

לתוך הבור שבו

או בה או בי או בם

ועולה משם עם חפץ-

קורבן מנחה לאדמה

 

הנה למשל אלעד

הוא הקריב ציור לבור

ומאז הוא רק מוכר

אין אפס:

הבור עובד

בשביל מי שעובד איתו

 

ערב חמישי הזה תחת הגשר של נווה צדק

הפיצו

bottom of page