העצמים מרקדים מפעימה לפעימה.

מתקבצים פעם ונפרדים פעם,

ולא ימלטו בשום פנים

מהיותם מקובצים או מפורדים,

כי העולם הוא תא עצב.

סוג של מוליך

בחוג של עצבים מתהוללים.

© 2023 by merhav-yeshoron. Proudly created with Wix.com