top of page
מרחב ישורון מדריך לנוגעים בשם העצם

מעשה מצלמה 

מאות שנים לאחר שהתגלה שהשתברות האור לתוך קופסא חשוכה יוצרת תמונה של מה שנמצא מחוץ לקופסא, עמדה השאלה איך לשמור את התמונה הזו. תגליות שונות הצטרפו למה שאפשר לבסוף את הופעת הצילום על גבי נייר. אבל הרבה-הרבה לפני זה היה הכתב לטכנולוגיה שבכוחה לאצור את הרגע. לרשום את פני ההוויה למזכרת. המושגים שמתארים את הקשיים שליוו את הולדת הצילום: "תהליך קיבוע הדימוי" "זמן החשיפה" רגישות החומר לאור" מציגים, אם חושבים עליהם באופן מטפורי, את אותן בעיות שאיתן התמודדה האנושות בבואה לעלות על הכתב: איך לשמר את האור, איך לעצב את ההתגלות כך שהקוראים בני הדורות הבאים יוכלו להגיע מבעד לאותיות אל העוצמה הראשונית, איך כותבים מבלי להסתיר את האור?

 

מרחב ישורון מדריך לנוגעים בשם העצם , הלל רומן
מרחב ישורון אדם מצטלם בכתב
מרחב ישורון אדם מצטלם בכתב
bottom of page