top of page

להגר מהשפה אל הקיבוץ.     מתרגמת : לי דן 

"הייד והטבע הרי זה שני דברים אחרים" (פאול צלאן) 

להגר מהשפה אל הקיבוץ

מתרגמת: לי דן 

"היד והטבע הרי זה שני דברים שונים" פאול צלאן 

קולרוע

מתרגמת: לי דן 

הצוחק לאור

1.12.2017 פסטיבל שער לשירה

ישורון על קטב העיזבון

3.12.2009 מול החומה בשייח ג'ראח

גל נעול

מתוך "הגולה תל אביב"

צילום: רינת קוטלר

הענן מקורדובה 

מתוך אירוע ההשקה לספר "באימבאיב" 

בעיר

צילום: רינת קוטלר 

אלטנוילנד בבוילר

גיטרה: איתמר ובר , כינור: ענר פקר

שיעור 28: חפירות פילושמיות 

מתוך "מדריך לנוגעים בשם העצם".

נבל: רננה נאמן 

מול שער העיר

לחן ואקורדיון: מיכל גולדשטיין 

מה זה לעשות פילוסופיה.

בכנס לרגל יציאת גילון מס' 2 של 0618, עיתון החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב 

וריאציה על הנושא: גדם בדם 

מתוך "שעה אקדמית", מיצג של טמיר ליכטנברג במוזיאון ינקו דאדא 

מוזיקה: אשכרה מתים 

bottom of page