top of page

 

 

רצח רצח על הבוקר

שרץ רץ על שיש קר

מיצי איפה מה קורה לך

שרץ גח מסדק צר

 

תחת לחץ על הבוקר

רק ברדאק ונוחם אין

מיצי מה צועקת פסיכית

סתם הציץ חרפוש מיסכן

 

למה בכי על הבוקר

טבע צץ ואת צורחת

רגע מיצי הנה שקט

הוא עצמו כבר מת מפחד

 

בואי אלי קטנה לאבא

מה איתך יפה שלי

אין כבר שרץ הנה זרג

קחי בפה ילדה שלי

 

יופי מיצי עוד וככה

לא חזק כן ככה כן

טוב לאבא אצל מיצי

זה הטבע מתרונן

אומנות הפה למיצי

זוג שפתיים הן שירה

רק לי טוב לי טוב

לי טוב לי על הבוקר

איי עוד אההה...

 

חיק וטפו יורקת מיצי

זלג ד"ש אל הרצפה

קר הזרג מת השרץ

אין חדש מהתקרה

 

bottom of page